A.B.L.I. NV

Gentsesteenweg 150 b 1.2
B–9300 Aalst
T +32 (0)53 81 00 24
F +32 (0)53 62 37 53
info@abli.be

OPENINGSUREN KANTOOR

Elke werkdag van 8u30 tot 12u30
en van 13u30 tot 18u00


Verkavelingen

Alles begint natuurlijk met de identificatie van het verkavelingsproject en de evaluatie van het realiseren van een verkaveling op de voorgenomen plaats. Na een positieve conclusie op het evaluatiedossier volgt het samenstellen van de verkaveling door het aankopen van één of meerdere eigenaars van de gronden.

In bepaalde gevallen is een samenwerking met de eigenaars van de gronden binnen de te realiseren verkaveling een mogelijke werkwijze.

De verkavelingsstudie wijst uit hoe op de meest efficiënte manier een evenwicht wordt gevonden tussen de verschilende aspecten van bouwen.In geval van verkavelingen en na aankoop van de gronden zal de NV A.B.L.I. de verkavelingsvergunning aanvragen. Na het bekomen van de nodige vergunningen worden door de NV A.B.L.I. de infrastructuurwerken uitgevoerd, conform de plannen.De kavels worden verkocht vrij van enige bouwverplichting aan de kopers.In Wallonie dienen wij naast een verkavelingsvergunning een wegenaanlegvergunning te bekomen.

Gerealiseerde projecten

BEKIJK

Projecten in uitvoering

BEKIJK